Jeugdcultuurfonds Haarlem

Het JCF voorziet in financiële ondersteuning voor deelname aan cultuur voor kinderen in de laagste inkomensgroepen. Criterium hierbij is dat het gezin door de gemeente Haarlem een Haarlem Pas toegewezen heeft gekregen. De vergoeding die het JCF verstrekt bedraagt maximaal € 450,- per kind per periode van 12 maanden.

In beginsel kunnen alle soorten cursussen worden vergoed, dus ook korte cursussen.

Het JCF heeft met de SAM een afspraak gemaakt over instrumentenhuur voor de minst draagkrachtigen (dwz. begunstigden van het fonds). Aan een kind dat gebruik maakt van een JCF vergoeding voor het lesgeld wordt kosteloos een instrument in bruikleen gegeven door de SAM. Dit uiteraard om ook de drempel van bijkomende huurkosten weg te nemen.

Klik hier voor meer informatie.

colofon vereniging contact docentenpagina facebook